Home Lokaal nieuwsAalst 8 november 2015 (15u) – Klimaatcafé in Het Volkshuis, Houtmarkt 1, Aalst

8 november 2015 (15u) – Klimaatcafé in Het Volkshuis, Houtmarkt 1, Aalst

door Mario Menschaert

SPRING MEE OP DE KAR VOOR HET KLIMAAT!

Orkanen die steden verwoesten, oceanen die verzuren, woestijnen die oprukken, natuurgebieden en regenwouden die in vlammen opgaan, landbouwgronden die verschroeien, ecosystemen die in sneltempo verzieken en verdwijnen, extreme droogte afgewisseld met extreme regen en  overstromingen, tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen die noodgedwongen andere oorden opzoeken…

Apocalyptische sciencefiction, denkt U? Niets is minder waar. Dit is de bittere realiteit van een klimaat dat steeds vervaarlijker aan het ontsporen is door de industriële activiteiten van de mens.

Die ontsporing laten de politieke leiders nu al 20 internationale klimaattoppen lang ongemoeid. Daarom roepen de klimaatbeweging, de sociale bewegingen en de vakverenigingen massaal op om te mobiliseren voor de 21e klimaattop van Parijs.

Tijd voor wanhoop is er niet, maar we zullen wel zelf de hoop moeten uitdragen. Dat kan door  eensgezind de krachten te bundelen en onze eisen naar voren te schuiven. Die eisen zijn helder, in tegenstelling tot de vaak mistige, vrijblijvende klimaatbeloften van de wereldleiders. Wij gaan voor niets minder dan een ambitieus bindend akkoord dat de omschakeling voorziet naar een 100% duurzaam energielandschap. Gedaan met achterpoortjes of vermarkting van de problematiek. We willen een sociaal rechtvaardig akkoord, dat solidair is met het Zuiden en voorziet in participatief beheer.

Kortom, we gaan voor een heuse energie- en milieurevolutie. Een omwenteling op maat van mens en milieu. Dat dit niet alleen nodig maar ook mogelijk is, kun je lezen op de website van Climate Express:

“De geschiedenis leert ons dat een massa mensen grote, broodnodige veranderingen kan afdwingen. […] In Parijs willen we samen met mensen van over heel de wereld een kleurenpalet van stemmen in de straten vormen. Met verenigde krachten eisen we de politieke moed van beslissers om oude fossiele systemen te vervangen door de hernieuwbare, frisse wind van de rechtvaardige alternatieven die al jaren op hen liggen te wachten.”

Zorg mee voor die frisse wind die deze fossiele gedachten wegblaast.
Kom op 8 november om 15 u naar onze infonamiddag in het Volkshuis, Houtmarkt 1 te Aalst  – en ga mee op 29 november met de bus van Aalst naar Parijs.
Voor meer info, surf naar http://nl.climate-express.be/gamee/ en hou deze pagina in de gaten.

Georganiseerd door Hart Boven Hard Aalst.

Misschien vind je dit ook interessant