Home Nieuws Campagne 23

Campagne 23

door Steven
Campagne 23

Wij gaan voor Artikel 23, jij ook?

Na een seizoen waarin Hart boven Hard het wat rustiger aan heeft moeten doen, zijn we nu helemaal klaar om richting de verkiezingen van 2019 opnieuw tamtam te maken. De lancering van de campagne is er pas op 19 oktober, maar we geven graag al wat informatie. Ken je Artikel 23 van de Belgische Grondwet? 

Op de open Hart boven Hard-dag van 22 september in Gent, tevens onze vierde verjaardag, keurden we samen het raamwerk goed voor een intensieve campagne tot aan de federale verkiezingen van 26 mei.
We doen dat niet alleen, maar samen met onze Franstalige vrienden van TAMTAM: een campagne die in 2018 al heel wat ruchtbaarheid kreeg onder de taalgrens en gedragen wordt door grote middenveldorganisaties uit Brussel en Wallonië. l’Union fait la force!

Waar heeft iedereen recht op, ongeacht inkomen of achtergrond?

Wat is er onder deze regering allemaal verschoven in ons land, voor zowel gewone gezinnen als op belangrijke thema’s als zorg, werk, ecologie, fiscaliteit, antiracisme…? En op welke alternatieven willen wij als burgers en organisaties aansturen voor de volgende legislatuur?
Er lijkt zoveel op het spel te staan dat we het terug over grond- en basisrechten willen hebben. Wat is het minimum dat we als gemeenschap willen garanderen voor elk mens, ongeacht taal, inkomen, achtergrond? Wat zijn voor ons fundamentele rechten?
Onze beleidsmakers lijken het soms te vergeten, maar het antwoord staat in de Grondwet,  als Artikel 23:
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Die rechten omvatten:
 • 1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid (…) alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
 • 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
 • 3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
 • 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
 • 5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
 • 6° het recht op gezinsbijslagen.
Dit zijn geen naïeve verlangens van geitenwollen sokken. Dit is wat we als samenleving hebben afgesproken, zwart op wit. Daaraan willen TAMTAM en Hart boven Hard onze medeburgers en beleidsmakers helpen herinneren. Doe je mee?

7,  6,  4,  3, 2,  1, start!

Zeven maanden lang willen we rond de zes onderdelen van Artikel 23 tamtam maken. We zullen een alternatief stembiljet lanceren: niet met personen, maar met concrete ideeën voor hoe de volgende regering Artikel 23 beter kan waarmaken. Daarop willen we duizenden Belgen mee laten beslissen wat tegen mei onze finale voorstellen worden.
Tegelijk verloopt de campagne in twee grote periodes:

1) De stand van het land: vier sleutelthema’s per twee maand

Binnen het kader van Artikel 23 maken we de rekening van deze tijd en van het beleid. Rond vier sleutelthema’s verspreiden we telkens een korte informatieve animatiefilm en kunnen partnerorganisaties en lokale kernen extra debatten, acties, initiatieven… organiseren vanuit hun eigen interesse. We werken rond ongelijkheid, ecologie, fiscaliteit en discriminatie. We maken er niet alleen communicatiemateriaal over, we mobiliseren ook. Schrijf volgende datums alvast in je agenda:
 • 17 oktober: Dag van verzet tegen Armoede, 17 oktober
 • November: start ‘move your money’, een campagne om banken te doen desinvesteren uit fossiele brandstoffen, met Fairfin en Greenpeace
 • 2 december: Klimaatmars ‘Claim the Climate’ op Brussel, met Climate Express
 • Januari: Actie voor eerlijke belastingen (datum te bepalen)
 • 24 maart: manifestatie rond de Internationale Dag Tegen Racisme
En daar komt dan nog onze kerstshow tussengefietst:
 • Extra december: Tina & Tamara – de kerstrevue: een reizende kritisch-burleske eindejaarshow met artiesten langs zes steden en theaterzalen, losjes gevoed door de thema’s van Artikel 23: 10/12 Arenberg Antwerpen, 11/12 Vooruit Gent, 12/12 Kaai Brussel, 15/12 Scala Kortrijk, 16/12 C-Mine Genk, 18/12 Schouwburg Leuven.

2)  Op naar morgen: een einsprint tot de verkiezingen:

Zaterdag 30 maart 2019: Burgerconferentie
Met experts en praktijkmensen maken we de balans op van de centrale thema’s van de campagne, én maken we alternatieven geloofwaardig
Zondag 12 mei 2019: Mars voor Artikel 23
Een brede nationale manifestatie in Brussel waarmee we massaal aangeven dat de volgende regering een andere richting moet inslaan.

Meer weten?

 We maken de hele campagne publiek op 19 oktober, hou jullie klaar!

 

Hart boven Hard is back to smack!

Misschien vind je dit ook interessant