Home Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

door Steven

Waar staan we voor

Hart boven Hard is een beweging van burgers en verenigingen die geloven dat onze democratie rijker mag worden ingevuld dan enkel het kleuren van een bolltje om de zoveel jaar. Wij geloven dat het belangrijk is om na te denken over hoe onze samenleving georganiseerd is, we willen van gedachten wisselen over hoe we de toekomst zien en onze stem laten gelden in het publieke debat door op allerlei manieren onze blik op de samenleving duidelijk te maken. Maar waar staan we dan inhoudelijk voor? Hart boven Hard verenigt mensen die geloven in solidariteit, duurzaamheid en invlusiviteit, wij gaan voor een samenleving waar waarde boven winst gaat. Dat klinkt natuurlijk nogal vaag, maar we verduidelijken het graag in onze basisteksten:

De inhoudelijke ruggengraad van Hart boven Hard zijn de 10 Hartenwensen, dat zijn onze streefprincipes voor een andere samenleving.

Sinds het ontstaan van de beweging reageren we ook elk jaar op de jaarlijkse visieverklaring van de Vlaamse Regering door telkens onze eigen Alternatieve Septemberverklaring te lanceren waarin we verduidelijken hoe wij de samenleving zien en hoe dat niet overeenkomt met de koers die het beleid vandaag vaart:

Hart boven Hard werkt intensief rond een aantal thema’s die voor ons heel belangrijk zijn. Er zijn werkgroepen rond ongelijkheid (armoede en fiscaliteit), de strijd tegen racisme, ecologie, werk en vrije tijd. In het kader daarvan schreef de werkgroep diversiteit ook een visietekst van Hart boven Hard rond dit thema: